SAMSON – NEFILTROVANÝ LEŽÁK

Ručně stáčený.

Plný živých kvasnic.

A silný jako… prostě jako Samson.

Český slad, žatecký chmel a voda z 274 metrů hluboké artézské studny.

Ležák, který má hloubku.